Magyarország Airsoft Közössége
DOGTAG.HU
Belépés / Regisztráció
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Belépés / Regisztráció
 
 

Játéknaptár

Piac ajánló

5.000 Ft
Baktalórántháza

Legaktívabb játékosok az évben


Heimdall
27 játék

BaziJoe
21 játék

Probix
20 játék
4.
tadam 20 játék
5.
Renamed 18 játék
6.
Safi 17 játék
7.
TG 17 játék
8.
mocsar 15 játék
9.
Vaktyuk 15 játék
10.
Parti 14 játék

Csapat ajánló

Debrecen környéke


First contact - chapter 2

résztvevők / jelentkezés
 

Szervező

Főszervező:
Kunmadar

Társszervezők:
warhogs

milan

Játék ideje

Kapunyitás: 2023.06.24. 07:45
Kezdés: 2023.06.24. 09:30
Befejezés: 2023.06.24. 17:00

Részvételi díj

3.500 HUF

Helyszín

Kunmadarasi Szovjet RepülőbázisCím:
Kunmadaras, Karcagi út, 16-os kilométerkő

GPS koordináták:
47.40787, 20.79802

A játék megrendezésre kerül 2023.06.24.

Adománygyűjtő láda lesz kitéve, regisztrációnál 3500ft-ot kérünk.

Aki messziről érkezik és szállást szeretne, van lehetőség sátorozásra - kérem privátban jelezzétek az ilyen irányú igényeket.

First contact - chapter 2

Előzmény:

Az ukrán-orosz konfliktus a tehetségtelen és amerikai igényeket kiszolgáló politikusok miatt eszkalálódott. Az ukránok hamis zászlós műveletet hajtottak végre lengyel egyenruhában belorusz területen. Erre válaszul a beloruszok határmenti lengyel rádióállomásokra mértek válaszcsapást. A NATO ezt a Nyugat elleni támadásnak értékelte, ezért csapatokat küldött a lengyel-belorusz határra illetve Ukrajna területére is. Ezt Oroszország sem nézhette tétlenül. Az orosz elnök a csecsen vezető segítségével Északon is támadást indított Ukrajna ellen. Az Ukrajna területén felvonuló NATO csapatok első alkalommal Csernobil romvárosának területén csapnak össze (first contact).

Játék leírása:

Az első összecsapásnál az orosz erők nem tudtak elég katonai erőt felsorakoztatni Csernobil romvárosának elfoglalására, mert az orosz hadsereg  és erői még csak felvonulóban voltak a város elfoglalására. Ezért tudtak a NATO erők behatolni a városba és részleges vereséget mérni rájuk. Ennek következménye az lett, hogy az orosz elnök kénytelen volt új stratégiát kidolgozni a város elfoglalására a Wagner csoporttal karöltve. Nem lesz egyszerű dolguk, hiszen a város 25%-át már birtokba vették a NATO csapatai.

 

Célok és feladatok ismertetése az eligazításon fog megtörténni - most is izgalmas játékot tervezünk.

Védőszemüveg használata kötelező a teljes játékidő alatt!!

Dress code:

Orosz reguláris: orosz mintájú egyenruha, sisak, piros karszalag mindkét karon

Wagner Group: orosz minta, oliv-fekete, bonnie vagy fejkendő, piros karszalag mindkét karon

NATO/Amerikai Speciális Erők: bármilyen NATO mintájú egyenruha vagy amerikai öltözet, sisak, kék karszalag mindkét karon

Amerika által felbérelt PMC: PMC öltözet, baseball sapka, kék karszalag mindkét karon

A karszalagról mindenki magának gondoskodik.

FIGYELEM! A HQ-k elhelyezése más épületekben lesz (a színház nem lesz HQ).

Játékra való jelentkezés a dogtag.hu-n.

Jelentkezés során kérem megjelölni hogy melyik oldalon szeretnél játszani.

7:45-kor kapunyitás

Chronózás és regisztráció 7:45-től (a fegyvereddel együtt jössz regisztrálni)

Eligazítás: 9:30

Játék kezdete: 10:00

Játék vége 17:00

Kapu zárás 18:00

Játék szabályzata: MASZ 2015

Találat jelzés hangos hit! vagy megvan! Felkiáltással és hívod a medicet.

Medic szabályzat:

Kétszer tud a medic bekötözni

Kivérzési idő: 10 perc

Minden rajban egy kijelölt medic – őt bárki medicelheti.

3 találat után visszaállás a HQ ra, majd folytatható a játék (elsétálsz a HQ-dra a narancssárga találatjelződdel, majd egyből visszaállhatsz a játékba).

Ha eltalálnak maradsz ott, ahol eltaláltak, és kiáltasz hogy medic, a medic megy és bekötöz

Csapat vagy raj szintű visszaállás a HQ-ra

Dönthet úgy a csapat vagy a rajparancsnok hogy sokan kiestek már a rajból vagy a csapatból akkor visszaáll az egész csapat vagy a raj a HQ-ra.

Visszaállás: ha meghaltál egy narancssárga kalapot, sapkát vagy kendőt teszel jól látható helyre magadon, hogy kiestél a játékból és visszamész HQ-ra.

A gránát általi találat illetve a késelés azonnali “halált” eredményez, tehát mész vissza a HQ-ra.

BB limit: 500

Nem kötelező bio BB használata

Tárazás a kijelölt helyen lehetséges (HQ)

Hi-cap tárak nem játszanak !!!

Tárba bb korlát nincs

Tár korlát nincs.

Csak BB-szóró gránátok engedélyezettek.

Füstgránát illetve az airsoft gránátokat eligazítás előtt meg mutatni a játék szervezőinek!!!

A füstgránátot várjuk meg amíg elég!!!

Mind a két fél rendelkezni fog saját HQ-val ezeket védeni kell hogy el ne foglalja az ellenség.

Épületek:

Ami sárga vagy piros szalaggal le van zárva az nem játszik .

Az épületek viszonylag jó állapotban vannak, de kérek mindenkit hogy figyeljen oda a másikra játék közben.

Épületben csak egyes lövés engedélyezett!!

Az épület 5 méteres körzetében a sorozat lövés tilos. Épületből kifelé rövid sorozatok leadása lehetséges, természetesen akkor, ha a célpont 5 méteren kívül esik. Ha támogató fegyvered van, akkor épületen belül a másodlagos fegyveredet kell használnod!

A pálya Kunmadaras repülőtér területe.

Szemetet nem hagyunk magunk után - a HQ-n lesznek kukás zsákok kitéve a szemetet oda kell gyűjteni vagy hazavinni.

Italról és élelemről mindenki maga gondoskodik.

 

Rádiócsatornák kiosztása:

Szervezői: 8

Orosz reguláris: 1

Wagner: 3

NATO/Amerikai Spec.: 5

Amerikai PMC: 7

 

 
A collection box will be on display, we ask for 3500 HUF at registration.
 

First contact – chapter 2

 

Antecedent:

 

The Ukrainian-Russian conflict escalated because of incompetent politicians who served American needs. Ukrainians carried out a false flag operation in Polish uniforms on Belarusian territory. In response, the Belarusians retaliated against Polish radio stations on the border. NATO assessed this as an attack on the West, and therefore sent troops to the Polish-Belarusian border and to the territory of Ukraine. Russia could not stand idly by either. With the help of the Chechen leader, the Russian president also launched an attack on Ukraine in the North. The NATO troops marching on the territory of Ukraine clash for the first time in the area of ​​the ruined city of Chernobyl (first contact).

Game description:
 
In the first confrontation, the Russian forces could not marshal enough military forces to occupy the ruined city of Chernobyl, because the Russian army and its forces were just marching to occupy the city. That is why NATO forces were able to enter the city and inflict a partial defeat on them. The consequence of this was that the Russian president was forced to develop a new strategy to occupy the city in collaboration with the Wagner group. It will not be easy for them, since 25% of the city has already been taken over by NATO troops.


Objectives and tasks will be explained at the briefing.
 
The use of protective glasses is mandatory during the entire game!!
 
Dress code:
 
Russian regular: Russian pattern uniform, helmet, red armband on both arms
 
Wagner Group: Russian pattern, olive-black, bonnie or headscarf, red armband on both arms
 
NATO/US Special Forces: any NATO pattern uniform or US dress, helmet, blue armbands on both arms

PMC hired by US: PMC outfit, baseball cap, blue armbands on both arms


Everyone takes care of the wristband themselves.
 
 
ATTENTION! The HQs will be located in other buildings (the theater will not be the HQ).
 
Registration for the game at dogtag.hu.
 
When registering, please indicate which side you want to play on.

Gate opens at 7:45
 
Chronograph and registration from 7:45 (you come to register with your weapon)
 
Orientation: 9:30
Start of game: 10:00
 
End of game 17:00
 
Gate closing 18:00
 
Game rules: MASZ 2015
 

Hit signal loud hit! or have it! you shout and call the medic.
 
Medic regulations:
The medic can bandage it twice
Bleeding time: 10 minutes
Each swarm has a designated medic - anyone can medic him.
After 3 hits, return to the HQ, then the game can continue (you walk to the HQ with the orange hit marker, then you can immediately return to the game).
If you get hit, you stay where you are and call medic - the medic goes and bandages you up
Squad level return to HQ
The squad or team commander can decide if too many people have already fallen out of the team to return to the HQ with the squad.
Return: if you die, you put an orange hat, cap or scarf on yourself in a clearly visible place that you are out of the game and you are going back to HQ.
Getting hit by a grenade or getting stabbed results in instant "death", so you go back to HQ.

BB limit: 500
It is not mandatory to use organic BB
Reloading is possible at the designated location (HQ)
Hi-cap magazines do not play!!!
There is no storage limit in magazines.
There is no magazine limit.
Only BB grenades are allowed.
Smoke grenades and airsoft grenades must be shown to the organizers of the game before the briefing!!!
You have to wait for the smoke grenade until burn out!
Both sides will have their own HQs, which must be protected so that they are not occupied by the enemy.

Buildings:
What is closed with a yellow or red tape doesn’t play.
The buildings are in relatively good condition, but I ask everyone to pay attention to each other while playing.
Only one shot is allowed in the building!!
Shooting in a 5-meter radius of the building is prohibited. It is possible to send short bursts outside of a building, of course, if the target is outside of 5 meters. If you have a support weapon, you must use your secondary weapon inside the building!

The field is the area of ​​Kunmadaras Airport.
We don't leave trash behind - there will be garbage bags at the HQ, trash must be collected there or taken home.
 
 
Everyone takes care of their own food and drink.
 
Allocation of radio channels:
Organizers: 8
Russian regular: 1
Wagner: 3
NATO/US Special Force: 5
American PMC: 7

A collection box will be on display, we ask for 3500 HUF at registration.
 

Résztvevők

Amerikai PMC
Létszám: 1 / 25 fő
  Nicknév Csapat Valódi név
(nincs raj megadva)
MorganBlack U.S.E.C
 
NATO/Amerikai Speciális Erők
Létszám: 8 / 25 fő
  Nicknév Csapat Valódi név
(nincs raj megadva)
Deian Deian Boroșoiu
Huszi
KingJulien
MPKaboose
MPKaboose
private Fodor Albert
Skipper
Zaszi
 
Orosz reguláris
Létszám: 3 / 25 fő
  Nicknév Csapat Valódi név
(nincs raj megadva)
Sovi EДSTERИ БLOCK Sóvágó Dávid
Zakhaev EДSTERИ БLOCK Radócz Imre Balázs
Zolko EДSTERИ БLOCK Füzesi Zoltán
 
Wagner Group
Létszám: 18 / 25 fő
  Nicknév Csapat Valódi név
(nincs raj megadva)
Addi
CatalinD Weekend Warriors
Cosmin Shrapnel Purge Cosmin
Crucifix Weekend Warriors
Csupola Füzesi Zoltán
Dutchman Weekend Warriors
GhostEagle Expendable S
Ingrid111 Shrapnel
Jabeee M.A.S.E. Czepán Adrián
Lory Shrapnel Deme Loránd
Mamba24 RAG Nagy Zsolt
Quasar Weekend Warriors
Shinobi Weekend Warriors
Tamas1899 Shrapnel
Trembi RAG Trembeczki Attila
Tyepak Shrapnel
Urswamp Jánosi Tibor
VilmosBoy Shrapnel
 
Várólista  
  Nicknév Csapat Valódi név

Globális csevegő

 

 
© 2015 - 2023 powered by TRONIX webdesign