Magyarország Airsoft Közössége
DOGTAG.HU
Belépés / Regisztráció
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Belépés / Regisztráció
 
 

Játéknaptár

Legaktívabb játékosok az évben


DIO
2 játék

BaziJoe
2 játék

Nobody
2 játék
4.
Steven 2 játék
5.
Dante1021 2 játék
6.
Kodiak 2 játék
7.
Nimi 2 játék
8.
Persistent 2 játék
9.
Renamed 1 játék
10.
Johny 1 játék

Pálya ajánló

Egységben a közösségért - Egy kezdeményezés vázlata

 
Beküldte


Centurio

Kedves Játékostársak és Szervezők!

Az alábbi bejegyzésben a Praetoria csapatának gondolatait olvashatjátok. A dogtag.hu felkérésére írtuk meg gondolatainkat, melyet egy korábbi Facebook bejegyzésünk előzött meg. Az iromány folyamán kifejtésre kerül egy újító szándékú kezdeményezés, mely kedvező fogadtatásra lelt a közösségi médiában.  

Vajon mi változott meg, teszik fel gondterhelt arcok azon kérdést, mikor a magyarországi airsoft aktuális helyzetét elemezgetik. Sokszor előkerülő kérdések követik egymást, majd megfogalmazódik a reformok iránti kérlelhetetlen igény.  Többen vagyunk-e jelenleg? Növekedett-e a létszám országos szinten? A sokasággal együtt, milyen irányvonalak és stílusirányzatok fogantak meg az eldugott erdőségekben, elhagyott katonai és ipari létesítményekben vagy előre felépített pályaterületeken? Mik azok az általános tendenciák, melyeket az aktuális fogyasztói elvárások határoznak meg?

A kérdéseket napestig lehetne folytatni. A játékosok és szervezők többször vetették a virtuális arckönyv lapjaira elégedetlenségüket és elvárásaikat. Rengeteg magvas gondolat, elkeseredettség és remény fogalmazódott meg, melyben a generációs különbségek és a hőskort követő játékos-szokások és elvárások változása képezte a problémák fundamentumát. Csapatunk kollektív meglátása szerint nem tartja magát releváns, véleményformáló erőnek ebben a kérdéskörben. Ha elkívánjuk helyezni magunkat az ország csapatainak térképén, akkor elmondhatjuk, hogy sokáig izoláltan, pusztán csak a nyugati országrész különböző rendezvényein képviseltette magát közösségünk. Természetesen a régebbi ívású tagok rendelkeznek tapasztalatokkal a több, mint 10 esztendővel ezelőtti hazai airsoft működéséről, de sem magánszemélyként, sem pedig csapatként nem kívánunk ítéletet hozni a változások felett!

Tudjuk, hogy kis hazánkban mindenkinek van véleménye, de sokan nem foglakoznak a másikéval...   

Evezzünk a megoldások vizére és gondolkodjunk el lehetőségeinken. Reményekkel telve kívánunk tekinteni az előttünk álló változásokra, hiszen a kollektív akarat, valamint a számtalan tenni akaró és jószándékú ember szövetsége, egy közös ügy érdekében, meglátásunk szerint sikerre ítéltetett. Első ízben meg kell találnunk egymást, mivel sokan-sokfelé játsszuk kedvenc időtöltésünket. Általános igazság, hogy a kontaktus teremtésre a legegyszerűbb eszköz a világháló mellett, maga az airsoft pálya. Nyitni kívánunk minden irányba, hiszen valamennyi szereplő, lehet az játékos, csapat vagy szervező egy önálló vélemény és princípium. A tudás és tapasztalat egymással történő megosztása, egy olyan közös fejlődést tud előirányozni, mely mindannyiunk előnyére vállhat. Tekintsünk meg egy konkrét példát; A pozitív változásokat és fejlesztéseket igénylő csapat és szervező közös hangot talál, információk-igények, innovációk és ötletek követik egymást, mondhatni modern nagyvállalati nyelven, ún. workshop vagy műhelymunka alakul ki a szolgáltató és a fogyasztó között. A két említett pólus találkozik és kooperációra lép, munkakapcsolat alakul ki közöttük, mely mind a közös célt támogatja, azaz a rendezvények minőségi fejlődését és a hazai közösség globális előre lépését. Történtek már hasonló jellegű közvéleménykutatások egyes szervezők részéről, melyek az igények felmérését és a tervben lévő fejlesztések életképességét kívánták vizsgálni a játékosok megkérdezése alapján. Sajnos egyre ritkábban érzékelhető jelenség.

A Facebook oldalunkon megjelentetett közleményünket megelőzendő, egy évszakon át taglaltuk a miérteket és gondolkodtunk sokan másokhoz hasonlóan a folyamatok előmozdításán. Sokszor láttunk nagy gonddal előkészített, akár többnapos rendezvényeket az érdeklődés hiányában vagy a játékosi, ill. szervezői magatartás végett összeomlani. Nem akarunk megemlíteni pontosan beazonosítható eseteket, mivel vitát nem kívánunk kezdeményezni, lerágott csont már mindegyik...

Ellenben, ahogy közleményünkben is olvasható volt, mint csapat, mely -magánszemélyek közössége- támogatást szeretnénk nyújtani mindazoknak, kik minket felkeresnek. A leírt emberi, szellemi és tárgyi erőforrások birtokában teljes nyitottsággal állunk a tapasztalt és szárnyaikat bontogató szervezők és hasonló gondolkodású csapatok elébe. Célunk legfőképp a rend és a fegyelem szervező-ereje mentén történő kölcsönös előrehaladás és fejlődés.

Szerencsére a már említett bejegyzésünk sok emberhez eljutott a jóhiszemű játékosok, érdeklődők és a kezdeményezést elítélők megosztásainak, kommentárjainak és reakcióinak köszönhetően. A jelenlegi állapot szerint, két rendező-gárda és egy hozzánk hasonló gondolkodású csapat keresett meg minket, közös szervezést vagy jövőbeni kooperációt ajánlva. Az elmúlt napok telefonbeszélgetéseit és a visszajelzéseit elemezve megállapíthatjuk, hogy a kezdeményezésünkre igenis mutatkozik igény. A hátralévő téli időszakban gőzerővel folytatjuk tovább az ötletek papírra vetését, a szervezőkkel történő kommunikációt, valamint a csapatunk felkészítését az előttünk álló kihívásokra.

Jogosan teszi fel a Tisztelt Olvasó a kérdést, hogy miként kívánjuk ezt végrehajtani, valamint melyek a motivációink és céljaink.

A végrehajtást minden esetben részletes egyeztetés, sok-sok videó és telefon értekezlet előzi meg. Magyarán szólva egyesítjük koncepcióinkat és a megvalósíthatóság tárgyi-anyagi-humán feltételeit figyelembe véve, azokat a végrehajtás fázisába emeljük. A már említett előzetes értekezéseket követően, megkezdődik a közös terepbejárás, melynek folyamán feltárjuk a rendelkezésre álló területben rejlő képességeket, megjelölve így a leendőbeli oldalparancsnoki bázisokat, stratégiai fontosságú koordinátákat és a személybiztonság szempontjából elégtelen objektumokat és zónákat. A játékterületben rejlő lehetőségeket, a technika segítségével tovább tudjuk fejleszteni. Aggregátorok és nagy teljesítményű akkumulátorok segítségével, korlátozott mennyiségben, de elektromos áramforráshoz tudjuk juttatni a rendezvényt és a résztvevőket.

Úgy gondoljuk, innentől a lehetőségeink tárháza jócskán gyarapodik. Az eligazítás a mikrofon kihangosítás által érthetővé válik, a kijelölt oldalparancsnokságokon projektoros eligazítás nyílik a rajvezetők részére, míg a játékosok rádióikat és akkumulátoraikat is képesek lesznek így tölteni, kritikus esetben. Csapatunk és a szervezők műszaki szakemberei a közös műhelymunka folyamán, olyan időzítő berendezéseket, átalakított műveleti járműveket és a szabályoknak megfelelő pirotechnikai eszközöket tudnak megalkotni, melyek a jövendőbeli közös projekt, valamint a játékszervező későbbi rendezvényeit is hathatósan tudják majd segíteni, mint megszerzendő cél vagy attrakciós elem. Természetesen a fizikai munka sem maradhat ki ebből az előkészítő folyamatból. A szerény képességű területekre géppuskafészkeket és lövészárkokat áshatunk, itt pedig nagyon jól jön minden segítő kéz. A felsorolást még sokáig lehetne folytatni, de leegyszerűsítendő a kérdésre a választ; Egyesíteni az erőket, ez az alapvetés. Mindenkinek vannak szakember ismerősei, esetleg pont a csapatban. Hívjuk őket segítségül és alkossunk új dolgokat, közös erővel.

Legfőbb vágyunk és célunk, hogy visszakaphassuk az airsoft valódi értelmét. Fáradtan, de elégedetten és motiváltan hátradőlve tekinthessünk az elmúlt bevetésre, mindezt úgy, hogy jóságos és tenni akaró embereket ismerhettünk meg. Nem megkerülhető, hogy tanulni is akarunk másoktól. Mi nem vagyunk játékszervezők, mi csak egy csapat vagyunk a nyugati végekről, akik tenni akarnak a közösségért.

Bízva abban, hogy filozófiánkat még sokan mások is követik, reményekkel telve állunk a 2019-s esztendő elébe.

Előzmény: https://www.facebook.com/praetoriakremensis/photos/a.260899487637421/722229781504387/

Praetoria Motorizált Gyalogság


Csevegő

 

 
© 2015 - 2022 powered by TRONIX webdesign